What's new

jerusalem

  1. Chitto

    [Chia sẻ] Trung Đông - Israel - Jerusalem - Palestine

    Tôi không biết nên bắt đầu topic này như thế nào nữa. Không giống những chuyến đi và những topic trước, hình như có gì đó khiến tôi chậm lại, phải chậm lại, từ từ với tất cả những gì sẽ chia sẻ. Khi lập topic "Vùng nóng Trung Đông" bằng điện thoại tại nơi đó, tôi cũng chưa thể viết nhiều. Và...
Top