What's new

khanhhoa

  1. T

    HCM - Tìm bạn đồng hành đi Cực Đông - Mũi Đôi 27/3 - 29/3

    [CHỐT DANH SÁCH]HCM - Tìm bạn đồng hành đi Cực Đông - Mũi Đôi 27/3 - 29/3 TÌNH HÌNH LÀ NHIỀU BẠN THAM GIA QUÁ, MÀ MÌNH CHƯA CÓ KINH NGHIỆM GÌ NHIỀU, NÊN MÌNH SẼ CHỐT DANH SÁCH LẠI NHÉ, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM 1- Anh Tuấn - 0977097785 ( + 11 người bạn) 2- Ly (Tân Bình) - 0979180240 3- Bảo (Q8) -...
Top