What's new

mùa lũ

  1. Mùa Gió

    [Cung TM] Miền tây mùa nước nổi - theo ghe đánh cá về đầu nguồn sông mê kông [02/9/2017 ]

    Miền tây mùa nước nổi - theo ghe đánh cá về đầu nguồn sông mê kông [02/9/2017 ] [ Đăng nhầm topic ] Đã chuyển sang box Tìm bạn đồng hành ! Xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này !
  2. H

    Băng Đồng Mùa Nước Nổi

    Sau hai năm khắc khoải đợi chờ … Rồi dòng nước đỏ quạch hung hãn băng qua bao đồi núi , ghềnh thác… Từ cao nguyên Tây Tạng, vượt Trung Quốc, dòng Mekong cuộn qua Miến, Thái, Lào, len lỏi qua Cam, để rồi… tràn bờ và thật nhẹ nhàng phủ kín những cánh đồng bát ngát châu thổ sông Cửu Long trên lãnh...
Top