What's new

muathu

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nữ 8x đồng hành đi mùa thu Hàn Quốc 4-5 ngày trong khoảng TG 2/11-8/11

    Mình là nữ sn 85, muốn tìm 1 bạn đồng hành nữ cũng 8x, vì cùng thế hệ dễ kết nối và 2 đứa đi cho dễ bàn bạc, thống nhất ý kiến. Mình từng đi 6 nước, tiếng Anh tàm tạm đủ giao tiếp, nên mong bạn nữ cũng từng có kinh nghiệm đi nước ngoài có thể hỗ trợ nhau. Hiện chưa lên lịch trình cụ thể chi...
  2. Kana

    [Chia sẻ] Ladakh Mùa thu – Những sẻ chia nho nhỏ…

    Vừa trở về từ Ladakh, hồn vẫn còn treo lơ lửng trên những ngọn núi bạc đầu, tranh thủ viết vội vài dòng để lưu lại, nhớ đến và sẽ lại lên đường vào một ngày nào đó… Ladakh Đẹp! Đẹp không góc chết!!! Đẹp từ cảnh sắc, đến con người và nét văn hóa gần giống Tây Tạng thuần túy… Khác hẳn các lãnh...
Top