What's new

namdu nam du

  1. ATunSlimVers12

    [Đã chốt đoàn] Nam Du 5-6-7/9 SG đi từ 23h T6 đến tối T2 về tới SG

    Nhóm mình đi Nam Du chơi từ SG chi phí dự kiến như hình, tầm 2tr. 23h ngày 4/6 là T6 tụi mình đi khách rời khỏi SG và trưa T2 là 7/9 tụi mình rời Nam Du về lại tới SG lúc 7h tối. Nhóm thì đã chốt. Ngủ phòng đôi mà mấy bạn kia thì có bạn chung giường hết r mình bị lẻ nên tuyển thêm 1 bạn đi chung...
Top