What's new

ngã 3 đông dương

  1. Trần Bảo Cầm

    [Đã đi] Tắm mưa Tây Nguyên - ôm trọn ngã ba Đông Dương 26/7-30/7/2013

    Chậc chậc, tình hình là bởi tinh thần quá yếu mềm, tình cảm quá yếu đuối, tình yêu quá dễ dãi, ai nói gì cũng nghe, nên em lập thread này đi tắm mưa Tây Nguyên, KHÔNG đi Đà Lạt (Lâm Đồng) vì đã quá quen thuộc rồi, sẽ tập trung đi 4 tỉnh Đak Nông, Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum. Thời gian: 5 đêm 4...
Top