nhà nghỉ hoa mai

  1. H

    [Chia sẻ] Hello Mộc Châu !

    Mình vừa đón mùa thu bằng màu vàng của dã quỳ và rất nhiều màu sắc khác của cải và tam giác mạch Mộc Châu! Trước khi đi thì có nghe kể Mộc Châu đẹp lắm, báo viết quảng cáo cũng nhiều. Nhưng không ngờ, Mộc Châu đẹp thật, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mình cũng không kể Mộc Châu có gì đẹp...