những con đường lúa

  1. hachi8

    Ruộng bậc thang, vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc

    Đặc điểm Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác trên đất dốc của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, ngoài việc giải quyết những khó khăn khi trồng trọt trên các sườn dốc, ruộng bậc thang còn là một thắng cảnh kỳ vỹ do con người tạo ra. Ở các vùng cao, miền núi hiếm đất bằng để canh tác...