núi chứa chan ncg lầu 31

  1. L

    NCG Lầu 31: Chứa Chan - Night Trekking Trip ! 22/12-23/12

    Chào cả nhà NC, Sau khi được Mama tổng quản cấp cho miếng đất, nên mình Linh Phan quyết định dùng miếng đất này đem lên Núi Chứa Chan xây một túp lều nho nhỏ... Kế hoạch cụ thể & chi tiết như sau: - Thời gian : tối thứ 7 ngày 22/12 và Chủ nhật ngày 32/12 - 16:00 ngày 22/12 tập trung tại cây...