pa phách

  1. M

    Mộc Châu - Cao nguyên tình yêu trong tôi

    3 lần đến với Mộc Châu là 3 lần trải nghiệm những thời điểm khác nhau: Đó là mùa hoa cải nở trắng bạt ngàn, bao quanh con đường đất đỏ, đường dẫn vào những bản người Mông quanh co, cao chênh vênh trên núi...Đó là mùa hoa mận nở trắng bung trời, hoa đào hồng phớt đẹp tự nhiên...Đó là những mùa...