What's new

#phaluong

  1. HT1103

    Tuyển Xế Ôm Thiện Nguyện-Trek Pha Luông-Thác Gò Lào-Hồ Ba Khan 3 Đêm 2 Ngày19,20,21/6

    Tuyển Xế Ôm Thiện Nguyện-Trek Pha Luông-Thác Gò Lào-Hồ Ba Khan 3 Đêm 2 Ngày19,20,21/6 Thiện Nguyện không ép buộc tùy lòng hảo tâm của mọi người . Đây là một trường hợp tương đối đặc biệt . Gia đình có 4 người 2 người già yếu năm nay cũng gần 70t , 1 con trai bị liệt không thể đi lại , 1 cô con...
Top