What's new

phúc kiến

  1. C

    [Chia sẻ] Đông Nam Hoa lục 2019 - Đông còn vương nắng

    Chuyến đi thăm miền Đông Nam Hoa lục lần này đã ấp ủ từ rất lâu, thế nhưng vì nhiều lý do, có lẽ là do duyên mệnh chưa tới, nên đến những ngày cuối cùng năm 2020, trước khi thế giới cùng đón chào thập kỉ mới với bao hân hoan (và cuối cùng hóa ra lại đầy bất hạnh) mới có thể nhẹ nhàng tung bước...
  2. S

    [Chia sẻ] "Hương mùa hè" (Trương Gia Giới, Phượng Hoàng, Thượng Hải, Phúc Kiến Thổ Lâu)

    "Hương mùa hè" (Trương Gia Giới, Phượng Hoàng, Thượng Hải, Phúc Kiến Thổ Lâu) Ngâm dấm cái ý tưởng viết bài chia sẻ kinh nghiệm ở Phúc Kiến đã lâu, cơ mà đúng cái đêm học thi lại hứng lên ngồi viết. Thôi thì, hứng lâu lâu mới có. Kệ xừ bài vở vậy. Em (sinh năm 1990 để có gì xưng hô...
Back
Top