What's new

#pilatus

  1. CVN

    [Chia sẻ] Ảnh đội bay nhào lộn The Roulettes

    Đội bay nhào lộn biểu diễn của Không quân Hoàng gia Úc mang tên The Roulettes dã lấp đầy bầu trời Canberra trước buổi bắn pháo hoa Skyfire 30! The Roulettes được thành lập vào năm 1970 sau sự thành công của các đội trước, Red Sales và Telstars. Họ đã trình diễn cho công chúng lần đầu tiên tại...
Top