sơ cấp cứu

  1. DHD

    [Chia sẻ] Sổ tay sơ cấp cứu tai nạn giao thông

    Cuốn sổ tay được biên soạn dựa trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát hành trước đây đã được chỉnh lý, sửa đổi và tham khảo tài liệu sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Pháp. 1. Tóm tắt các bước sơ cấp cứu tai nạn giao thông Các...