What's new

tan thanh

  1. T

    Tìm bạn phượt Hà Nội đi Mẫu Sơn - Lạng Sơn và xuyên cửa khẩu Tân Thanh 11-12/12/2015

    Tìm bạn phượt Hà Nội đi Mẫu Sơn - Lạng Sơn và xuyên cửa khẩu Tân Thanh 11-12/12/2015 Hi, mình là newbie của Phuot.VN. Tình hình là team mình đang có plan đi Mẫu Sơn - Lạng Sơn và qua Bằng Tường. Dự định là đi trong 02 ngày 11-12/12/2015, hoặc có thể là 10-11-12/12/2015. Mục đích là đi cho biết...
  2. Phamidu

    [Chia sẻ] Lang thang 1 ngày: Cần Giuộc - Cần Đước - Gò Công

    Chi phí: Xăng: 80k Vé phà Mỹ Lợi (2 lượt): 8k Đóng góp Nhà trăm cột: 50k Công đức Lăng hoàng gia: 10k Cà phê 15k --------------------------------------------------------------------- Dù đã lên chương trình từ trước Tết nhưng do lại có chút việc + chần chừ nên đến tận hôm rồi mới quyết định...
Top