What's new

thái nõn tôm

  1. trathaomoc

    [Cần bán] trà tân cương thái nguyên

    TRÀ NÕN TÔM THÁI NGUYÊN - LỘC TÂN CƯƠNG Sản Phẩm Tâm Đắc Của Nghệ Nhân Làm Trà Giới sành trà không ai là không biết đến TRÀ NÕN TÔM, hương vị trà làm đắm say người thưởng thức, kể cả những người khó tính nhất. Trà nõn tôm được chế biến theo một quy trình được kiểm nghiệm gắt gao, bởi bàn...
Back
Top