What's new

thang1/2019

  1. K

    Nộp visa trung quốc ở lãnh sự quán TPHCM 1/2019

    Do cận tết chắc bà con ít đi nộp hay sao . Mà tới lúc 9h15 là được vô nộp luôn không đợi gì hết . Lúc tới có cò lại hỏi mình từ chối thẳng luôn . Bởi mình thấy nếu không ai thông qua cò hết thì nhanh hơn chứ để cho cò dắt chắc tụi nó cứ đứng chen cho khỏi ai vô luôn . Mình nộp 1 lần 11/2017 rồi...
Top