What's new

thành phố ma

  1. Jungle

    Nhật kí rong chơi

    Nhật kí rong chơi 8: Nhị Liên, thành phố ma Người ta thường gọi thị trấn ma là những nơi mà cư dân của nó bỏ đi, chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát và từ đó những huyền thoại nảy sinh. Nhưng người Trung Quốc đã tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về thị trấn ma, nơi mà nhà cửa, trường học, đường...
Top