thông hành

  1. Quang_Trung

    [Chia sẻ] Xin kinh nghiệm Quảng Ninh & thông hành Trung Quốc -tháng 11/2019

    Chào mọi người, Mình dự tính sẽ ra Quảng Ninh vào ngay đầy tháng 11. Mình muốn xin kinh nghiệm về thời tiết có thuận lợi để chơi đảo (Cô Tô/ Quan Lạn) và tắm biển không? Về thông hành sang biên giới Trung Quốc từ Móng Cái, mình ko biết với sổ thông hành thì mình có thể ở lại bao lâu ở Trung...