What's new

tịnh biên

  1. zaitrigiaitri

    [Chia sẻ] An Giang 1 ngày viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư và chợ biên giới Tịnh Biên

    An Giang 1 ngày viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư và chợ biên giới Tịnh Biên Khám phá vùng đất An Giang trong một ngày viếng Miếu Bà Chúa Xứ - Rừng Tràm Trà Sư và chợ biên giới Tịnh Biên, thưởng thức đặc sản như bánh bò thốt nốt hay ly nước thốt nốt mát lạnh kèm với những miếng cơm thốt...
  2. Dương Seven

    [Chia sẻ] Đến Tri Tôn đón Tết của người Khơme

    Đêm qua đang nghe Radio thì nghe phát thanh viên giới thiệu Tri Tôn đang rạo rực chuẩn bị cho ngày Tết của người Khơme kéo dài trong vòng 3 ngày 13/4, 14/4, 15/4. Đúng dịp cuối tuần cộng với được nghỉ mấy ngày học nên anh em đang lên kế hoạch cho chuyến đi này với tinh thần thích tuu1 vô cùng...
Top