What's new

toibutpha

  1. hachi8

    Theo dấu “Tây tiến” chinh phục đỉnh núi Pha Luông

    Tôi đã theo dấu “Tây tiến” chinh phục đỉnh núi Pha Luông#toibutpha Đỉnh núi được coi là nóc nhà Mộc Châu này giống như một thế giới khác, tách biệt hẳn so với địa hình xung quanh. Để tới được đây tôi đã phải vượt qua cung đường “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” và chinh phục khu rừng rậm Xuân...
Top