trek moc

  1. funteo

    Tuyển xế - ôm 2,5 ngày Cung đường Bình Liêu ngắm mốc.

    [Đã Đi] Tuyển xế - ôm 2,5 ngày Cung đường Bình Liêu ngắm mốc. Hi all. Đoàn mình hiện có 2 xe. Xuất phát: chiều thứ 6 ngày 2/10/2015 - tối chủ nhật. Lịch trình: N0: Hà Nội - Lục Bình - Lạng Sơn, ngủ Lục Bình. N1: Ck Chi Ma - Bản Chắt - Bắc Xa - trek mốc 1305 (tùy thời gian nếu ko lạc dg) ngủ...