tro lai

  1. O

    Mấy tháng không tiền, lang thang Châu Á, chia sẻ cùng mọi người.

    Những câu chuyện dưới đây được viết dựa trên 2 cuốn hồi kí trên đường của tôi hồi năm ngoái! Nếu mọi người thấy không quá nhàm chán, tôi sẽ tiếp tục Post. Xe trả khách, và tôi biết mình đã thực sự bắt đầu một câu chuyện mới. Ai nấy đều có quá khứ riêng họ, tôi cũng có cái thứ đó, có điều hơi...
  2. alias.noodles

    Nhà Phượt đang đọc sách gì ?

    Diễn đàn đã có (n)hiếp ảnh, thơ ca, hò vè, âm nhạc rồi cả chớp bóng nữa rồi nhưng hình như còn thiếu món "đọc", em mạnh dạn mở thêm chủ đề này để anh chị em ta cùng vào trao đổi về sách. Em xin mở hàng bằng quyển "Thời của thánh thần" ... Vầng, vừa bập vào cái em phát hiện ngay ra là mình...