vinpearl

  1. tranglady86

    Đặt chân đến Vinpearl :x

    Cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Nha Trang, được ngắm nhìn tuyến cáp treo vượt biển dài nhất Thế giới, không đâu khác, đây chính là “Hòn Ngọc Việt” – Vinpearl…...