What's new

visa hàn 5 năm còn hạn

  1. B

    Visa Hàn 5 năm còn hạn đến 2023

    Mình vừa đổi pp mới , nhưng visa Hàn còn hạn đến 2023 thì mình có thể sử dụng pp cũ có visa Hàn và pp mới để nhập cảnh vào Hàn quốc được. Các anh chị nào có trường hợp tương tự như thế này không ? Xin em biết , thật bối rối với trường hợp visa Hàn. Passport cũ phần visa vẫn ok nhưng có đục lỗ...
Top