What's new

visa nhatban

  1. Kimni6497

    [Tin tức] Thủ Tục Visa Nhật Bản

    1. Cá nhân : – Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng -- 2 hình 4x6 nền trắng dưới 3 tháng – Chứng minh nhân dân – Hộ khẩu thường trú. – Hôn thú (nếu có), – Khai sinh con (nếu có). 2. Công việc: + Khách hàng là chủ doanh nghiệp : – Giấy phép kinh doanh. – Quyết toán thuế và biên lai...
Back
Top