visa24h

  1. P

    NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XUẤT CẢNH Ở VIỆT NAM CẦN CHÚ Ý ĐIỀU GÌ?

    Mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về vấn đề xuất cảnh. Trong bài viết, hãy cùng nhau tìm hiểu những quy định pháp luật của Việt Nam đối với người nước ngoài trong vấn đề này. Trước khi đi vào nội dung cụ thể, bạn cần biết: XUẤT CẢNH LÀ GÌ? Xuất cảnh theo Từ điển Tiếng Việt nghĩa là...