What's new

vùng đất tuyết

  1. T

    [mùa thu tây tạng: Cảm nhận “vùng đất tuyết”]: 21/10 - 29/10

    Vùng đất huyền bí Tây Tạng với nền văn hoá, tôn giáo đặc sắc đầy tính huyền thoại còn được biết đến với tên gọi "Vùng Đất Tuyết" (Land of Snow). Bạn có tin về những chuyến đi như một cái DUYÊN, những chuyến đi của cuộc đời? Đi và trở về với ít nhiều thay đổi, trong cách nghĩ, trong nhân sinh...
Top