What's new

xe o to dua do cat ba

  1. viettrans05

    Cát Bà cho thuê xe đưa đón bến tàu Cái Viềng, Cái Bèo, Gia Luận ...

    Chúng tôi cho thuê xe tại Cát Bà với các loại xe từ 4 đến 45 chỗ phục vụ đưa đón trên đảo Cát Bà Hải Phòng =====>>>> Nhận cho thuê xe theo tuyến cố định trên đảo và đưa đón các lịch từ trung Tâm Cát Bà đi thăm quan và từ Trung tâm đi ra các bến cụ thể: - Đón trả bến Cái Viềng ( Phù Long) <=====>...
Top