What's new

xẻo quýt

  1. quangchau2204

    [Chia sẻ] Về Miền Tây không thể bỏ lỡ Khu Du Tích Xẻo Quít-Rừng Tràm của dân sông nước

    Về Miền Tây không thể bỏ lỡ Khu Du Tích Xẻo Quít-Rừng Tràm của dân sông nước ? Khu Du Lịch Xẻo Quýt hay Khu Du Tích Xẻo Quít??? https://www.youtube.com/watch?v=2bRzwfO3f6k Đồng Tháp có khá nhiều di tích lịch sử mà Xẻo Quít (Xẻo Quýt) là một trong những điểm du lịch về nguồn độc đáo, để lại...
Top