What's new

xếp hàng làm visa

  1. Haitrang29

    Xin Visa Trung Quốc ngày một khó và đắt, Giấc mơ Trương Gia Giới Cửu Trại Câu xa hơn

    Xin Visa Trung Quốc ngày một khó và đắt, Giấc mơ Trương Gia Giới Cửu Trại Câu xa hơn Em mới đi Trung Quốc tháng 4,5 về, thực hiện ước mơ cung Vân Nam - Hồ Nam huyền thoại đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên ngay từ đầu việc làm Visa đã rất khó khăn, lúc e làm đầu tháng 4 là khoảng 200 đô mà có khi ng ta...
Top