What's new

[Đã chốt đoàn] [26/11 - 10/12] Ấn Độ - đi hơi dài nhưng thú vị!!!!

Chào các bạn, nhóm mình có kế hoạch tới Ấn trong khoảng thời gian từ 26/11 tới 10/12, và hiện đang cần tìm thêm 1 bạn Nam để có giá tour tốt nhất.

Rất chào đón các bạn có thể tham gia với chúng mình với lịch trình trên, tuy hơi dài nhưng cũng rất thú vị a.

Ngoài ra, mọi ng đi qua ngó giúp mình cái lịch trình, nếu có phần nào cần thay đổi, thì cũng ngàn lần cảm ơn a!!!

[Day 01 (Sat, Date 26/11): Hà Nội - Delhi
19.10: Departure VJ971
20.50: Arrived
Overnight in New Delhi

Day 02 (Sun, Date 27/11 ): Delhi -(250km-4h)- Agra

Day 03 (Mon, Date 28/11): Agra
05.00: Visit Taj Mahal (Watching the Sunrise and visiting at Taj Mahal) and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Itimad-ud-Daulah (Baby Taj)
In the evening: Local sightseeing and markets in Agra and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Agra

Day 04 (Tue, Date 29/11): Agra -(40km-1h)- Fatehpur Sikiri -(210km-4h)- Jaipur
In the morning: Visit Fatehpur Sikiri and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Jaipur
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaipur

Day 05 (Wed, Date 30/11): Jaipur
In the morning: Visit Pink city: City palace, Hawa Mahal, Jantar Mantar... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Amer fort, Jaigarh fort
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaipur

Day 06 (Thu, Date 01/12): Jaipur -(350km-6h)- Jodhpur
In the morning: Visit Nahargarh fort, Royal Gaitor, Jal Mahal... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Jodhpur
In the evening: Local sightseeing and markets in Jodhpur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jodhpur

Day 07 (Fri, Date 02/12): Jodhpur
In the morning: Visit Mehrangarh fort, Mehrangarh museum... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Blue city: Chokhelao Bagh, Umaid Bhawan palace, Jaswant Thada, Clock tower, Mahamandir temple...
In the evening: Local sightseeing and markets in Jodhpur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jodhpur

Day 08 (Sat, Date 03/12): Jodhpur -(280km-5h)- Jaisalmer
In the morning: Drive to Jaisalmer
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Barabagh (Watching the Sunset)
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 09 (Sun, Date 04/12): Jaisalmer - Sam sand dunes

Day 10 (Mon, Date 05/12): Sam sand dunes - Jaisalmer
After sunrise and breakfast, the tour continues with the visits to villages and sand dunes.
08:00 to 12:00: You will experience the desert environment and get a glimpse of the desert vegetation and the exotic creatures on the sand (along with two villages on the way if you wish to visit them).
12:00 to 15:00: Lunch and rest in the shade of trees.
15:00 to 17:00: You can enjoy camel riding and galloping along the way while reaching the campsite before returning to Jaisalmer by a one-hour jeep drive.
18:30: The packed two days and one night Thar desert tour ends.
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 11 (Tue, Date 06/12): Jaisalmer
In the morning: Visit Jaisalmer fort, Fort palace: Hawa Pole, Akshay Pole, Suraj Pole, và Ganesha Pole, Raj Mahal, Tazia tower... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Havelis: Patwon Ki Haveli, Salim Singh Ki Haveli & Nathmal Ki Haveli. Visit Vyas Chhatri (Watching the Sunset)
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 12 (Wed, Date 07/12): Jaisalmer -(490km-10h)- Udaipur
In the morning: Drive to Udaipur (Departure is early in the morning).
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Udaipur
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 13 (Thu, Date 08/12): Udaipur
In the morning: Visit Kumbhalgarh fort... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit City palace, City palace museum...
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 14 (Fri, Date 09/12): Udaipur
In the morning: Visit Chittorgarh fort and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Pichola lake (Sunset Boat ride)
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 15 (Sat, Date 10/12): Udaipur - Delhi - Hà Nội
In the morning: Visit Bagore-ki haveli, Jag Niwas, Jag Mandir, Jagdish temple, Sajjan Garh Palace, Neemach Mata and after that
Go to restaurant for lunch and after that
Go to Udaipur airport
15.20: Departure by Vistara
16.45: Arrived
Go to restaurant for dinner
23.50: Departure VJ972
Day 16 (Sun, Date 11/12): Hà Nội
05.20: Arrived.
 

Tieu_Anh

Chủ nghĩa xê dịch
Lịch trình thú vị quá bạn ơi. Tiếc là.thời gian quá dài mình chỉ tham gia được 1 tuần đầu vì không nghỉ được nhiều và cũng mất 1 ngày di chuyển từ Nha Trang nữa. Nếu được mình có thể tham gia được không. Cảm ơn.
 

vhg

Đi thật xa để trở về
Lịch trình thú vị quá bạn ơi. Tiếc là.thời gian quá dài mình chỉ tham gia được 1 tuần đầu vì không nghỉ được nhiều và cũng mất 1 ngày di chuyển từ Nha Trang nữa. Nếu được mình có thể tham gia được không. Cảm ơn.
Nhóm mình có 9 người rồi, cũng có 1 bạn đi từ Nha Trang đó. Nhưng bọn mình cần tìm 1 nam đi full lịch trình để có giá landtour tốt nhất và để chia 2 ngưới/phòng, không phải ở phòng 3 người. Nếu bạn chỉ tham gia tuần đầu sẽ bỏ qua phần thú vị nhất của hành trình là cưỡi lạc đà đi thăm các làng trong sa mạc và ở lều trong sa mạc đó. Rất chào đón bạn nếu đi full lịch trình với bọn mình
 
Last edited:

elizabeth2411

Phượt thủ
Chào các bạn, nhóm mình có kế hoạch tới Ấn trong khoảng thời gian từ 26/11 tới 10/12, và hiện đang cần tìm thêm 1 bạn Nam để có giá tour tốt nhất.

Rất chào đón các bạn có thể tham gia với chúng mình với lịch trình trên, tuy hơi dài nhưng cũng rất thú vị a.

Ngoài ra, mọi ng đi qua ngó giúp mình cái lịch trình, nếu có phần nào cần thay đổi, thì cũng ngàn lần cảm ơn a!!!

[Day 01 (Sat, Date 26/11): Hà Nội - Delhi
19.10: Departure VJ971
20.50: Arrived
Overnight in New Delhi

Day 02 (Sun, Date 27/11 ): Delhi -(250km-4h)- Agra

Day 03 (Mon, Date 28/11): Agra
05.00: Visit Taj Mahal (Watching the Sunrise and visiting at Taj Mahal) and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Itimad-ud-Daulah (Baby Taj)
In the evening: Local sightseeing and markets in Agra and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Agra

Day 04 (Tue, Date 29/11): Agra -(40km-1h)- Fatehpur Sikiri -(210km-4h)- Jaipur
In the morning: Visit Fatehpur Sikiri and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Jaipur
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaipur

Day 05 (Wed, Date 30/11): Jaipur
In the morning: Visit Pink city: City palace, Hawa Mahal, Jantar Mantar... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Amer fort, Jaigarh fort
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaipur

Day 06 (Thu, Date 01/12): Jaipur -(350km-6h)- Jodhpur
In the morning: Visit Nahargarh fort, Royal Gaitor, Jal Mahal... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Jodhpur
In the evening: Local sightseeing and markets in Jodhpur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jodhpur

Day 07 (Fri, Date 02/12): Jodhpur
In the morning: Visit Mehrangarh fort, Mehrangarh museum... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Blue city: Chokhelao Bagh, Umaid Bhawan palace, Jaswant Thada, Clock tower, Mahamandir temple...
In the evening: Local sightseeing and markets in Jodhpur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jodhpur

Day 08 (Sat, Date 03/12): Jodhpur -(280km-5h)- Jaisalmer
In the morning: Drive to Jaisalmer
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Barabagh (Watching the Sunset)
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 09 (Sun, Date 04/12): Jaisalmer - Sam sand dunes

Day 10 (Mon, Date 05/12): Sam sand dunes - Jaisalmer
After sunrise and breakfast, the tour continues with the visits to villages and sand dunes.
08:00 to 12:00: You will experience the desert environment and get a glimpse of the desert vegetation and the exotic creatures on the sand (along with two villages on the way if you wish to visit them).
12:00 to 15:00: Lunch and rest in the shade of trees.
15:00 to 17:00: You can enjoy camel riding and galloping along the way while reaching the campsite before returning to Jaisalmer by a one-hour jeep drive.
18:30: The packed two days and one night Thar desert tour ends.
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 11 (Tue, Date 06/12): Jaisalmer
In the morning: Visit Jaisalmer fort, Fort palace: Hawa Pole, Akshay Pole, Suraj Pole, và Ganesha Pole, Raj Mahal, Tazia tower... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Havelis: Patwon Ki Haveli, Salim Singh Ki Haveli & Nathmal Ki Haveli. Visit Vyas Chhatri (Watching the Sunset)
In the evening: Local sightseeing and markets in Jaisalmer and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Jaisalmer

Day 12 (Wed, Date 07/12): Jaisalmer -(490km-10h)- Udaipur
In the morning: Drive to Udaipur (Departure is early in the morning).
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Drive to Udaipur
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 13 (Thu, Date 08/12): Udaipur
In the morning: Visit Kumbhalgarh fort... and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit City palace, City palace museum...
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 14 (Fri, Date 09/12): Udaipur
In the morning: Visit Chittorgarh fort and after that
Go to restaurant for lunch
In the afternoon: Visit Pichola lake (Sunset Boat ride)
In the evening: Local sightseeing and markets in Udaipur and after that
Go to restaurant for dinner
Overnight in Udaipur

Day 15 (Sat, Date 10/12): Udaipur - Delhi - Hà Nội
In the morning: Visit Bagore-ki haveli, Jag Niwas, Jag Mandir, Jagdish temple, Sajjan Garh Palace, Neemach Mata and after that
Go to restaurant for lunch and after that
Go to Udaipur airport
15.20: Departure by Vistara
16.45: Arrived
Go to restaurant for dinner
23.50: Departure VJ972
Day 16 (Sun, Date 11/12): Hà Nội
05.20: Arrived.
Bạn ơi m còn tuyển người ko? Còn thì bạn cho m xin chi tiết giờ bay chặng khứ hồi từ để book vé từ SG đi Delhi nhen. Hy vọng là giờ còn vé rẻ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
50,213
Bài viết
1,114,383
Members
186,653
Latest member
Long-A
Top