[Chưa chốt đoàn] BẮC KINH- CÁP NHĨ TÂN- LÀNG TUYẾT- BIÊN GIỚI 3 NƯỚC ( NGA- TRIỀU TIÊN- TRUNG QUỐC ) TRƯỜNG XUÂN 10 NGÀY: