[Toàn quốc] Balo phượt từ BIRDYBAG SHOP giá tốt nhất cho anh em Phượt

birdybag

Phượt quái


/lại 1 sản phẩm của sự sáng tạo/
coming sooooon nha❗❗❗
————
[🎒 : boxpack backpack]
[💵: 400.000 🔥🔥]
[🛒: color ⚪⚫🔴]
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #boxpack#boxpackbackpack
 

birdybag

Phượt quái
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1#61tren29cogiang #boxpack #boxpackbackpack
 

birdybag

Phượt quái

Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #boxpack#boxpackbackpack
 

birdybag

Phượt quái

em gái ơi em sẽ thành bà già sớm thôi/ ❗❗❗
————
[🎒 : supermini backpack]
[💵: 180.000 🔥🔥]
[🛒: color ⚪⚫🔴]
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #minibp#superminibackpack
 

birdybag

Phượt quái
post pictures
không thể biến hạ thành đông/
☀🌤❄⛄
————
[🎒 : streetstyle backpack]
[💵: 280.000 🔥🔥]
[🛒: color ⚪⚫]
[👕: @saigon.dirtee86 ]
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #streetstyle#streetstylebp
 

birdybag

Phượt quái

/Disneyland and Boxpack/
🎡🎢🎠🗽
————
[🎒 : boxpack backpack]
[💵: 400.000 🔥🔥]
[🛒: color ⚪⚫🔴]
[👕: @saigon.dirtee86 ]
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #boxpack#boxpackbackpack
 

birdybag

Phượt quái

mừng nhà giáo Việt Nam/
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
thật ra ngày còn đi học rất mong tới ngày này.🔥🔥🔥
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #happy2011#happyteacherday
 

birdybag

Phượt quái
/country of freedom/
🇺🇸🇺🇸🌍🌏
————
[🎒 : 4 colors to pick💕]
[💵: 220.000vnd 🔥🔥]
————
Carry Your Style on every mile
————
Store 1: 61/29 Co Giang, dist 1
Store 2: 152/65 D1, Binh Thanh dist
——
#birdybagshop #birdybag #152tren65d1 #61tren29cogiang #iconicbuddy
 
Top