giathuexe3mien

Phượt tử
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Vũng Tàu
Sài Gòn - Vũng Tàu (1 chiều)1.070.000
Sài Gòn - Vũng Tàu (2 chiều) (đi về liền)1.192.000
Sài Gòn - Vũng Tàu (1 ngày)1.660.000
Sài Gòn - Vũng Tàu (2 ngày)2.460.000
Sài Gòn - Vũng Tàu (3 ngày)3.260.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đà Lạt
Sài Gòn - Đà Lạt (1 chiều)3.081.000
Sài Gòn - Đà Lạt (2 chiều) (đi về liền)3.300.000
Sài Gòn - Đà Lạt (2 ngày)4.182.000
Sài Gòn - Đà Lạt (3 ngày)4.982.000
Sài Gòn - Đà Lạt (4 ngày)5.782.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Nha Trang
Sài Gòn - Nha Trang (1 chiều)4.270.000
Sài Gòn - Nha Trang (về trong ngày)4.961.000
Sài Gòn - Nha Trang (2 ngày 2 chiều)5.361.000
Sài Gòn - Nha Trang (3 ngày 2 chiều)6.161.000
Sài Gòn - Nha Trang (4 ngày 2 chiều)6.961.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Mũi Né
Sài Gòn - Mũi Né (1 chiều)2.216.000
Sài Gòn - Mũi né (2 chiều về liền)2.384.000
Sài Gòn - Mũi Né (1 ngày 2 chiều)2.635.000
Sài Gòn - Mũi Né (2 ngày 2 chiều)3.435.000
Sài Gòn - Mũi Né (3 ngày 2 chiều)4.235.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Châu Đốc
Sài Gòn - Châu Đốc (1 chiều)2.652.000
Sài Gòn - Châu Đốc (1 ngày 2 chiều)3.000.000
Sài Gòn - Châu Đốc (2 ngày 2 chiều)3.800.000
Sài Gòn - Châu Đốc (3 ngày 2 chiều)4.600.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Cần Thơ
Sài Gòn - Cần Thơ (1 chiều)1.764.000
Sài Gòn - Cần Thơ (2 chiều) (đi về liền)1.950.000
Sài Gòn - Cần Thơ (1 ngày)2.296.000
Sài Gòn - Cần Thơ (2 ngày)3.096.000
Sài Gòn - Cần Thơ (3 ngày)3.896.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Tây Ninh
Sài Gòn - Tây Ninh (1 chiều)1.100.000
Sài Gòn - Tây Ninh (2 chiều) (đi về liền)1.254.000
Sài Gòn - Tây Ninh (1 ngày)1.680.000
Sài Gòn - Tây Ninh (2 ngày)2.480.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Cà Mau
Sài Gòn - Cà Mau (1 chiều)3.050.000
Sài Gòn - Cà Mau (1 ngày)3.436.000
Sài Gòn - Cà Mau (2 ngày)4.236.000
Sài Gòn - Cà Mau (3 ngày)5.036.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đồng Tháp
Sài Gòn - Đồng Tháp (1 chiều)1.634.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (2 chiều) (đi về liền)1.813.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (1 ngày)2.173.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (2 ngày)2.973.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (3 ngày)3.773.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Vĩnh Long
Sài Gòn - Vĩnh Long (1 chiều)1.392.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (2 chiều) (đi về liền)1.558.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (1 ngày)1.966.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (2 ngày)2.766.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (3 ngày)3.566.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bac Liệu
Sài Gòn - Bạc Liêu (1 chiều)2.810.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (2 chiều) (đi về liền)2.947.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (1 ngày)3.139.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (2 ngày)3.939.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (3 ngày)4.739.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Hồ Cốc
Sài Gòn - Hồ Cốc (1 chiều)1.198.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (2 chiều) (đi về liền)1.333.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (1 ngày)1.783.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (2 ngày)2.583.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bình Châu
Sài Gòn - Bình Châu (1 chiều)1.311.000
Sài Gòn - Bình Châu (2 chiều) (đi về liền)1.465.000
Sài Gòn - Bình Châu (1 ngày)1.888.000
Sài Gòn - Bình Châu (2 ngày)2.688.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Trà Vinh
Sài Gòn - Trà Vinh (1 chiều)1.363.000
Sài Gòn - Trà Vinh (2 chiều) (đi về liền)1.528.000
Sài Gòn - Trà Vinh (1 ngày)1.935.000
Sài Gòn - Trà Vinh (2 ngày)2.735.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bến Tre
Sài Gòn - Bến Tre (1 chiều)1.363.000
Sài Gòn - Bến Tre (2 chiều) (đi về liền)1.528.000
Sài Gòn - Bến Tre (1 ngày)1.935.000
Sài Gòn - Bến Tre (2 ngày)2.735.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Sóc Trăng
Sài Gòn - Sóc Trăng (1 chiều)2.310.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (2 chiều) (đi về liền)2.480.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (1 ngày)2.725.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (2 ngày)3.525.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Tiền Giang
Sài Gòn - Cái lậy Tiền Giang (1 chiều)1.000.000
Sài Gòn - Cái lậy Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.630.000
Sài Gòn - Cái Bè Tiền Giang (1 chiều)1.115.000
Sài Gòn - Cái Bè Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.700.000
Sài Gòn - Châu Thành Tiền Giang (1 chiều)766.000
Sài Gòn - Châu Thành Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.400.000
Sài Gòn - Chợ Gạo Tiền Giang (1 chiều)947.000
Sài Gòn - Chợ Gạo Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.570.000
Sài Gòn - Gò Công Tiền Giang (1 chiều)651.000
Sài Gòn - Gò Công Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.280.000
Sài Gòn - Gò Công Đông Tiền Giang (1 chiều)728.000
Sài Gòn - Gò Công Đông Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.350.000
Sài Gòn - Gò Công Tây Tiền Giang (1 chiều)778.000
Sài Gòn - Gò Công Tây Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.400.000
Sài Gòn - Mỹ Tho Tiền Giang (1 chiều)830.000
Sài Gòn - Mỹ Tho Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.460.000
Sài Gòn - Tân Phước Tiền Giang (1 chiều)823.000
Sài Gòn - Tân Phước Tiền Giang (1 ngày)8h-20h1.450.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Hồng Ngự
Sài Gòn - Hồng Ngự (1 chiều)2.015.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (2 chiểu về liền)2.209.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (1 ngày)8h-20h2.405.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (2 ngày)8h-20h3.238.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (3 ngày)8h-20h4.038.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Bảo Lộc
Sài Gòn - Bảo Lộc (1 chiều)2.048.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (2 chiểu về liền)2.241.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (1 ngày)8h-20h2.443.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (2 ngày)8h-20h3.243.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (3 ngày)8h-20h4.043.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Lagi
Sài Gòn - Lagi (1 chiều)1.631.000
Sài Gòn - Lagi (2 chiểu về liền)1.803.000
Sài Gòn - Lagi (1 ngày)8h-20h2.073.000
Sài Gòn - Lagi (2 ngày)8h-20h2.873.000
Sài Gòn - Lagi (3 ngày)8h-20h3.673.000

Phía trên là bảng giá chưa bao gồm phí cầu đường
Nếu quý khách có nhu cầu khác địa điểm hoặc thời gian phía trên xin vui lòng truy cập vào trang chủ https://giathuexe3mien.com/ để xem giá trực tiếp hoặc liên hệ qua số điện thoại 0906.474.034
Rất vui được phục vụ quý khách.....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,156
Bài viết
1,081,678
Members
180,997
Latest member
lamdongu
Top