What's new

Bi đông nhôm liên xô _ Ký ức vui vẻ

hopquang

Phượt tử
Ông anh rể học sĩ quan quân đội Liên Xô cũ mang về cho mấy cái bình toong ( bi đông ). Đây là hàng quân nhu còn tồn kho của quân đội.
Trong thời chiến các sĩ quan dùng để đựng nước uống khi hành quân
Nay nhượng lại cho Ae thích sưu tầm đồ " độc lạ" để làm kỷ niệm hoặc làm quà biếu cho các cụ lão thành cách mạng thì không có gì quý hơn.
 

Attachments