What's new

Bộ Sưu Tập Những Phim Hài Việt Nam Hài Hước Vui Nhộn Nhất

phongvivu

Phượt thủ
Mời các bạn đón xem bộ sưu tập những phim hài Việt Nam đầy hài hước và vui nhộn nhất.


1. Phim Hài Hoài Linh Chí Tài: Ba Giai Tú Xuất So Tài

[video=youtube;5wVv-qV2nLc]https://www.youtube.com/watch?v=5wVv-qV2nLc&index=1&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq[/video]​

2. Phim Hài Việt Hương: Mụ Hàng Xén Trả Thù Ba Giai

[video=youtube;933hZebxMXk]https://www.youtube.com/watch?v=933hZebxMXk&list=LLNx-fIV4ZnFoV9yIZI4_xjw&index=1[/video]​


Còn nữa...
 

phongvivu

Phượt thủ
3. Phim hài Việt Nam Vui Nhộn: Ông Uống Bà Khen

[video=youtube;1RVWbIVCjp8]https://www.youtube.com/watch?v=1RVWbIVCjp8&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq&index=28[/video]​

4. Phim hài Việt Nam Hay: Con Dâu để làm gì

[video=youtube;tpwvipmiLNM]https://www.youtube.com/watch?v=tpwvipmiLNM&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq&index=11[/video]​
 

phongvivu

Phượt thủ
5. Phim hài Dân Gian: Ba Giai Tú Xuất giúp đời

[video=youtube;MCIQLJLyjsQ]https://www.youtube.com/watch?v=MCIQLJLyjsQ&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq&index=2[/video]​

6. Phim hài hước VN: Trời hại kẻ gian

[video=youtube;CGRRmpblAHk]https://www.youtube.com/watch?v=CGRRmpblAHk&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq&index=33[/video]​
 

phongvivu

Phượt thủ
7. Phim hài Dân Gian: Mạc Đĩnh Chi - Lưỡng Quốc Trạng Nguyên

[video=youtube;5KzQXGZbg6g]https://www.youtube.com/watch?v=5KzQXGZbg6g&index=1&list=PL0DYx_7OUywElhwF4zbXCTgziReXhY7zF[/video]​
 

phongvivu

Phượt thủ
Mời các phượt thủ đón xem bộ phim hài dân gian vui nhộn tiếp theo nhé :)

8. Phim Hài Vui Nhộn: Mẹo Ăn Chực

[video=youtube;LmD3wuK-ivA]https://www.youtube.com/watch?v=LmD3wuK-ivA&index=2&list=PL0DYx_7OUywElhwF4zbXCTgziReXhY7zF[/video]​
 

phongvivu

Phượt thủ
9. Phim Hài Dân Gian: Trạng Quỳnh Lễ Tế Sao

[video=youtube;AItSUZOT5hc]https://www.youtube.com/watch?v=AItSUZOT5hc&index=5&list=PL0DYx_7OUywElhwF4zbXCTgziReXhY7zF[/video]​
 

phongvivu

Phượt thủ
10. Phim Hài Việt Hay 2016: Kẻ Cắp Gặp Bà Già

[video=youtube;usCggjFrwOQ]https://www.youtube.com/watch?v=usCggjFrwOQ&index=42&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq[/video]​
 
Last edited:

phongvivu

Phượt thủ
11. Phim Hài Chào Việt Nam Film: Lửa Ghen

[video=youtube;gV8OCMFACzE]https://www.youtube.com/watch?v=gV8OCMFACzE&index=41&list=PL0DYx_7OUywHcS3cnjVo_7y7DCjKImcuq[/video]​
 
Last edited:

phongvivu

Phượt thủ
12. Phim Hài Dân Gian: Trạng Lợn - Tiểu Đại Đăng Khoa

[video=youtube;05HpP8sfUAw]https://www.youtube.com/watch?v=05HpP8sfUAw&list=PL0DYx_7OUywElhwF4zbXCTgziReXhY7zF&index=44[/video]​
 
Last edited:

phongvivu

Phượt thủ
13. Phim Hài Dân Gian VN: Trạng Lợn - Trạng Đi Thi Trạng

[video=youtube;KlJN_chKOpU]https://www.youtube.com/watch?v=KlJN_chKOpU&list=PL0DYx_7OUywElhwF4zbXCTgziReXhY7zF&index=7[/video]​