What's new

[ĐANG BÀN] Cấp độ phượt trên phuotvn

dohanglaw

Phượt thủ
Cho em hỏi ngu một tí là em thấy có nick phượt thủ với phượt tử, khi nào thì đổi các cấp nhỉ?;)

Em tham gia lâu rồi nhưng chẳng để ý mấy cái này.