What's new

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế mobile app

hatoan011992

Phượt tử
Mình có thuê 1 bạn làm ứng dụng cho công ty mình nhưng giờ muốn chỉnh sửa thì bạn ấy không chịu làm, mình tìm 1 bạn khác thì đòi giá trên mây. Khổ thật… giờ mình phải làm sao đây??????
 

sontung071994

Phượt tử
Mình có thuê 1 bạn làm ứng dụng cho công ty mình nhưng giờ muốn chỉnh sửa thì bạn ấy không chịu làm, mình tìm 1 bạn khác thì đòi giá trên mây. Khổ thật… giờ mình phải làm sao đây??????
Sao không thỏa thuận từ đầu cho dễ nhĩ.
 
Top