[Chưa chốt đoàn] Cùng nhau đi đèo Omega.

bangtown

Phượt tử
Mình muốn tìm 1 bạn đồng hành cùng nhau rong ruổi từ Sài gòn đến Nha Trang, khám phá đèo Omega tới Lạc Dương và về.
Thời gian khoảng 4 ngày vào tháng 8, 9-2019.
Mình tên Bằng, 34 tuổi
 
Top