[Đã đi] Đi Bộ quanh làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thikdibo

Phượt tử
Các bạn có thể thao khảo cách bắt xe bus 107 từ Kim Mã để đi Làng Văn Hóa rất đơn giản và tiện lợi như video sau:
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>