[Chưa chốt đoàn] Đi Thái (bangkok vs huahin) đầu tháng 03

Sky02

Phượt tử
mình dự tính đi từ 07/03 đến 12/03, bạn nào đi cùng thời gian thì lập team nha
 

LINH268

Phượt tử
Mình có thể join cùng Bạn nào có ý định du lịch thái (trừ Bangkok, pataya) trong tầm từ tháng 1-tháng 3, cuối tuần càng tốt....mình đang ở Thái r