[Chưa chốt đoàn] Đi Thành Đô và Lệ giang dịp lễ (25/4-6/5)

biencanoh82

Phượt tử
Các bạn ơi,
Lễ này mình dự tính đi 1 chuyến sang Trung Quốc, nhưng là nữ, với lại 1 mình, tiếng Trung biết chút chút nên khá là ngại khi qua bển. Các bạn có ai có cùng kế hoạch không thì đi chung với mình nhé và cùng bàn kế hoạch nhé.

Liên lạc với mình qua số này nha: không chín một năm sáu chín chín hai sáu hai (viber zalo lun)
 

amyuyen

Phượt tử
Các bạn ơi,
Lễ này mình dự tính đi 1 chuyến sang Trung Quốc, nhưng là nữ, với lại 1 mình, tiếng Trung biết chút chút nên khá là ngại khi qua bển. Các bạn có ai có cùng kế hoạch không thì đi chung với mình nhé và cùng bàn kế hoạch nhé.

Liên lạc với mình qua số này nha: không chín một năm sáu chín chín hai sáu hai (viber zalo lun)
Bạn ơi, mình đang có 3 nữ đi cung này. cùng ngày. bạn có join cùng ko?
 

Panmin

Phượt tử
Bạn ơi, có thể cho mình tham khảo kế hoạch này không? Mình cũng đang dự tính đi 1 chuyến trong dịp nghỉ lễ này.