What's new

Dịch tư pháp trong hồ sơ visa Hàn 5 năm (đại đô thị) có làm được công chứng tư không hay phải ra công chứng của Nhà nước?

uron_86

Phượt thủ
ACE nào đã xin rồi cho mình xin thông tin v/v dịch tư pháp trong hồ sơ xin visa Hàn 5 năm theo diện đại đô thị với nhé?

Mình cảm ơn .
 

tungnth

Phượt thủ
ACE nào đã xin rồi cho mình xin thông tin v/v dịch tư pháp trong hồ sơ xin visa Hàn 5 năm theo diện đại đô thị với nhé?

Mình cảm ơn .
Bạn tới các dịch vụ dịch thuật, nói là cần "Dịch công chứng" là họ biết à bạn ơi.
 

uron_86

Phượt thủ
Hôm nay mình đã gọi trực tiếp lên Trung tâm, công chứng dịch tư hay của nhà nước đều được nhé các bạn. các tài liệu còn lại là foto nhé.