What's new

Điểm mặt 5 "dân phượt" vĩ đại nhất lịch sử.

chumeo_di_hia

Phượt thủ
Phượt thủ vĩ đại nhất của Việt Nam là chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyến phượt từ bến cảng Nhà Rồng đã giải phỏng cả 1 dân tộc bị áp bức bóc lột.