[Toàn quốc] Du lịch ghép Singapore - Malaysia hằng tuần

luyen

Phượt thủ
CẬP NHẬT LKH SINGAPORE – MALAYSIA giá rẻ 2019 Hà Nội
THÁNG 4

1. SINGAPORE 4N3Đ 28/04 – 15.900.000 VNĐ/KHÁCH (VJ)
2 SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 20/04 – 7.690.000 VNĐ (VJ; OD/AK)
 1. SINGGPAORE – MALAYSIA 6N5Đ 11, 18/04 – 10.790.000 VNĐ(TR,OD)
 2. SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 16 /04 – 10.090.000 VNĐ(TR,OD)
 3. SINGAPORE 4N3D 24/04 – 9.800.000 VNĐ ( MI )
THÁNG 5
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 06; 13/05 7.990.000 VNĐ(VJ, AK)
 1. SINGAPORE – MALAYSIA – INDO 5N4Đ 05/05 – 9.190.000 VNĐ (VJAK)
 2. SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 16/05 – 10.090.000 VNĐ(TR,OD)
 3. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 09/05 – 10.790.000 VNĐ(TR,OD)
 4. SINGAPORE 4N3D 01,08,22,29/05 – 10.000.000 VNĐ ( MI )
THÁNG 6
 1. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 10; 17; 24/06 – 8.690.000 VNĐ(VJ, AK)
 2. SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 13/06 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 3. SINGAPORE – MALASYSIA 6N5Đ 12; 26/06-10.990.000 VNĐ (TROD)
 4. SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 19; 20/06 – 11.290.000 VNĐ(TR,OD)
 5. SINGAPORE 4N3D 12,26/06 – 10.990.000 VNĐ ( MI )
 6. SINGAPORE 4N3D 01,08,15,22,29/06 – 12.200.000 VNĐ ( SQ )

THÁNG 7
 1. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 01; 08; 15; 30/07 – 8.690.000 VNĐ(VJ, AK)
 2. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 11, 25/07 – 10.390.000 VNĐ(TR,OD)
 3. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 3, 10; 17, 24/07 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 4. SINGAPORE 4N3D 3,10,17,24,29/7 – 10.990.000 VNĐ ( MI)
 5. SINGAPORE 4N3D 06,13,20,27/07 – 12.200.000 VNĐ ( SQ )
THÁNG 8
 1. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 01;03, 15, 22/08 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 2. SINGAPORE 4N3D 19,21,26,28/8 – 10.500.000 VNĐ ( MI)
 3. SINGAPORE 4N3D 17,28/08 – 12.200.000 VNĐ ( SQ )
THÁNG 9
 1. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 12/09 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 2. SINGAPORE 4N3D 02,11/09 – 10.000.000 VNĐ ( MI)
 3. SINGAPORE 4N3D 14/09 – 11.500.000 VNĐ ( SQ )
LIÊN HỆ Ms. Luyến 0978 25 45 92
 

luyen

Phượt thủ
CẬP NHẬT LKH SINGAPORE – MALAYSIA giá rẻ 2019 Hà Nội
THÁNG 5
 • SINGAPORE 3N2D 21/05 – 7.890.000 VNĐ (VJ)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 06/05 - 8.390.000 VNĐ(VJ, AK/OD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 13/05 - 8.390.000 VNĐ(VJ, AK/OD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA – INDO 5N4Đ 05/05 – 10.190.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA – INDO 5N4Đ 20/05 – 9.690.000 VNĐ (VJAK)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 16/05 -10.090.000 VNĐ (TROD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 17/05 -10.290.000 VNĐ (TROD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 09/05 – 10.790.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 21/05 – 10.990.000 VNĐ ( SQMI )
 • SINGAPORE 4N3D 28/05 – 11.500.000 VNĐ ( SQMI )
 • SINGAPORE 4N3D 01; 08; 22; 29/05 – 10.00.000 VNĐ ( MIMI )
THÁNG 6
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 10; 17; 24/06 – 8.690.000 VNĐ(VJ, AK)
 • SIN – MAL - INDO 5N4Đ 10; 17; 25/06- 9.890.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ 04; 11; 24/06 – 8.880.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ (2S) 04/06 – 13.990.000 VNĐ (VN)
 • SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 13/06 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE – MALASYSIA 6N5Đ 12; 26/06-10.990.000 VNĐ (TROD)
 • SINGAPORE – MALAYISA 6N5Đ 19; 20/06 – 11.290.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 08/06– 11.600.000 VNĐ ( SQMI )
 • SINGAPORE 4N3D 15,22,29/06 – 12.200.000 VNĐ ( SQ MI)
 • SINGAPORE 4N3D 12; 26/06 – 10.990.000 VNĐ ( MI MI)
THÁNG 7
 • SING– MAL – INDO 5N4Đ 08; 15; 22; 29/07 - 9.890.000 VNĐ (VJAK/OD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ 09; 16; 23; 30/07 – 8.880.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 01; 08; 15; 30/07 – 8.690.000 VNĐ(VJ, AK)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 11, 25/07 – 10.390.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 3, 10; 17, 24/07 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 03; 10; 17; 24; 29/7 – 10.990.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE 4N3D 06,13,20,27/07 – 12.200.000 VNĐ ( SQ )
THÁNG 8
 • SING– MAL – INDO 5N4Đ 12; 19/08 - 9.890.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ 13; 20/08 – 8.880.000 VNĐ (VJOD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 01;03, 15, 22/08 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 19; 21;26;28/08 – 10.500.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE 4N3D 12/08 – 11.300.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE 4N3D 19; 21; 26; 28/08 – 10.500.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE 4N3D 10/08 – 12.200.000 VNĐ ( SQMI )
 • SINGAPORE 4N3D 17/08 – 11.600.000 VNĐ ( SQMI )
 • SINGAPORE 4N3D 31/08 – 12.500.000 VNĐ ( SQMI)
THÁNG 9
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 12/09 – 10.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 02/09 – 12.500.000 VNĐ ( SQMI)
 • SINGAPORE 4N3D 02; 11/09 – 10.000.000 VNĐ ( MI)
Ms. Luyến 0978 25 45 92
 

luyen

Phượt thủ
CẬP NHẬT LKH SINGAPORE – MALAYSIA giá rẻ 2019 Hà Nội
THÁNG 8
1. SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ 20/08 – 8.880.000 VNĐ (VJOD)
2. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 16, 23/08 – 10.690.000 VNĐ(TR,OD)
3. SINGAPORE 4N3D 21/08 VNĐ - 9.990.000 ( MI)
4. SINGAPORE 4N3Đ 31/08 – 12.500.000 VNĐ (SQMI)
THÁNG 9
1. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 12/09 – 10.190.000 VNĐ(TR,OD)
2. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 23/09 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
3. SINGAPORE 4N3D 11/09 – 9.690.000 VNĐ ( MI)
4. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 09/09 – 8.190.000 VNĐ/KHÁCH
5. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 12/09 – 8.790.000 VNĐ/KHÁCH
6. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 20/09 – 7.990.000 VNĐ/KHÁCH
7. SIN- MAL-INDO 5N4Đ – 14; 28/09 – 9.590.000 VNĐ/KHÁCH
THÁNG 10
1. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 10;23/10 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
2. SINGAPORE 4N3D 24/10 – 9.690.000 VNĐ ( MI)
3. SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 04; 18/10 – 7.690.000 VNĐ/KHÁCH
4. SIN – MAL – INDO 5N4Đ – 09; 16/10 – 9.190.000 VNĐ/KHÁCH
THÁNG 11
1. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 02,05,16,29/11 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
2. SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ(2S) 08/11 – 10.690.000 VNĐ(TR,OD)
3. SINGAPORE 4N3D 06/11 – 9.690.000 VNĐ ( MI
Ms. Luyến 0978 25 45 92
 

luyen

Phượt thủ
CẬP NHẬT LKH SINGAPORE – MALAYSIA & HÀN QUỐC giá rẻ từ Hà Nội
THÁNG 8
 • SINGAPORE 4N3D 31/08 VNĐ - 12.500.000 ( SQ)
THÁNG 9
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 09/09 – 8.090.000 VNĐ/KHÁCH (VJAK)
 • SINGAPORE 4N3D 11/09 – 9.690.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 12/09 – 10.190.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 12/09 – 8.490.000 VNĐ/KHÁCH (VJAK)
 • SINGAPORE 4N3Đ 12/09 – 9.690.000 VNĐ (VJ)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ – 20/09 – 8.790.000 VNĐ/KHÁCH
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 23/09 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SIN- MAL-INDO 5N4Đ – 14/09 – 11.290.000 VNĐ/KHÁCH
 • SIN- MAL-INDO 5N4Đ – 28/09 – 9.890.000 VNĐ/KHÁCH
 • SINGAPORE- MALÁYIA 5N4Đ – 26;/09 – 8.690.000 VNĐ/KHÁCH
THÁNG 10
 • SINGAPORE 4N3Đ 03/10 – 9.690.000 VNĐ (VJ)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ – 3; 10; 17/10 – 8.690.000 VNĐ/KHÁCH
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 10;23/10 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • SINGAPORE 4N3D 24/10 – 9.690.000 VNĐ ( MI)
 • SINGAPORE – MALAYSIA 4N3Đ 04; 18/10 – 7.690.000 VNĐ/KHÁCH
 • SIN – MAL – INDO 5N4Đ –09; 16/10 – 9.190.000 VNĐ/KHÁCH
 • SIN – MAL – INDO 5N4Đ –24; 31/10 – 9.490.000 VNĐ/KHÁCH
 • HÀN QUỐC 5N4Đ 18; 24/10 – 12.500.000VNĐ/Khách (7C)
THÁNG 11
 • SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ 02,05,08; 16,29/11 – 9.990.000 VNĐ(TR,OD)
 • 2.SINGAPORE 4N3Đ 07; 21/11 – 9.690.000 VNĐ (VJ)
 • SINGAPORE 4N3D 06/11 – 9.690.000 VNĐ ( MI)
 • SIN – MAL – INDO 5N4Đ 7;14;28/11 – 9.490.000 VNĐ/KHÁCH
 • HÀN QUỐC 5N4Đ 02/11 – 12.500.000 VNĐ/KHÁCH (7C)
Ms. Luyến 0978 25 45 92
 
Top