[Chưa chốt đoàn] Du xuân Hà Giang 12-19/2/2018

#1
Mình định đi Hà Giang ngày mùng 7 âm đến 12 âm.
Mình thích đi nhàn tàn, cũng là các điểm Đồng Văn, Mèo Vac thôi.
Tiêu chí ở đâu đẹp, vui thì ở lại lâu, chán thì đi tiếp.
Tìm thêm 3-4 bạn nữa đi cùng cho vui.
 

Top