What's new

Form I-94 dành cho các bạn lần đầu đi Mỹ

Audioman71

Phượt quái
Có nhiều bạn hỏi mình về cái Form I-94 nàyMẫu .

Dưới đây là hai mẫu đơn mình mới quét lại cho các bạn mới đi tham khảo ,các bạn phải điền đơn này trước khi vào Mỹ ,mẫu này điền không khó nhưng có nhiều bạn lúng túng nên mất rất nhiều time ở khâu này .
Bạn nào cần bản nét hơn để in (khai nháp ) thì liên lạc qua FB Audioman71 (hoăc Hai Le ) mình sẽ gửi file .