[Cần bán] Giày Phượt xịn cho Nam Big size

webtuixach

Phượt tử
Giày nam bụi
Chất da bò + da lộn bụi bặm
Đế chống chơn trượt
Công nghệ chống nước gore_tex
Cổ lửng ôm mắt cá chân
Du lich. Phượt. Kho xưởng...
Size : 44.5
Giá : 900k
Shi cod + 50k
( ship cod: có nghĩa là giao hàng thu tiền. Tức là người nhận hàng được phép kiểm tra hàng trước rồi mới thanh toán )
+ free ship nội thành hcm
Liên hệ:
- 0906 130 639 ( phone.zalo.viber )
- 606/24/16 đường 3 tháng 2. P. 14 . Q.10
 

Attachments

webtuixach

Phượt tử
size 47.5

( ship cod: có nghĩa là giao hàng thu tiền. Tức là người nhận hàng được phép kiểm tra hàng trước rồi mới thanh toán )
+ free ship nội thành hcm
Liên hệ:
- 0906 130 639 ( phone.zalo.viber )
- 606/24/16 đường 3 tháng 2. P. 14 . Q.10
[URL='https://www.facebook.com/hashtag/bigsize?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQqQT6EOPWAN_lvHdOCyYPK2DddUr-QNt_OWZz9FaXR1IbGoEZOSxn5MmDJR7iSGbsfE3HOHOXutP6fb97jCWAsl6s1AMqjDjd5h4OGhp4tP_gnmLna3Wh-aNHbKSmQNlh1oWxPL5C_oKVltNhjBwSel86qxP4SnLKgIowbRiZnF6p76I2JJYdtGXsXBQFz6HnkLkHZdVNCRkuJWTR4Leug9vOMrek7y3tmAcL1SmCumiGLsorN3wK43tAvRbabm5RA3v13p9P9BjPWCDIgJtSkdnEkWsImNNEGP99nE5BTCyggnpFsWZ54XutBZ3EfNPQvKlMgrOe_HmiuurmaD-Hd0JBuJZ3Z6k4H_BNimYIU2BfQrJMUDSDtuY&__tn__=%2ANK-R']#bigsize[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/giaynambigsize?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQqQT6EOPWAN_lvHdOCyYPK2DddUr-QNt_OWZz9FaXR1IbGoEZOSxn5MmDJR7iSGbsfE3HOHOXutP6fb97jCWAsl6s1AMqjDjd5h4OGhp4tP_gnmLna3Wh-aNHbKSmQNlh1oWxPL5C_oKVltNhjBwSel86qxP4SnLKgIowbRiZnF6p76I2JJYdtGXsXBQFz6HnkLkHZdVNCRkuJWTR4Leug9vOMrek7y3tmAcL1SmCumiGLsorN3wK43tAvRbabm5RA3v13p9P9BjPWCDIgJtSkdnEkWsImNNEGP99nE5BTCyggnpFsWZ54XutBZ3EfNPQvKlMgrOe_HmiuurmaD-Hd0JBuJZ3Z6k4H_BNimYIU2BfQrJMUDSDtuY&__tn__=%2ANK-R']#giaynambigsize[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/giaysizeto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQqQT6EOPWAN_lvHdOCyYPK2DddUr-QNt_OWZz9FaXR1IbGoEZOSxn5MmDJR7iSGbsfE3HOHOXutP6fb97jCWAsl6s1AMqjDjd5h4OGhp4tP_gnmLna3Wh-aNHbKSmQNlh1oWxPL5C_oKVltNhjBwSel86qxP4SnLKgIowbRiZnF6p76I2JJYdtGXsXBQFz6HnkLkHZdVNCRkuJWTR4Leug9vOMrek7y3tmAcL1SmCumiGLsorN3wK43tAvRbabm5RA3v13p9P9BjPWCDIgJtSkdnEkWsImNNEGP99nE5BTCyggnpFsWZ54XutBZ3EfNPQvKlMgrOe_HmiuurmaD-Hd0JBuJZ3Z6k4H_BNimYIU2BfQrJMUDSDtuY&__tn__=%2ANK-R']#giaysizeto[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/quanaobigsize?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQqQT6EOPWAN_lvHdOCyYPK2DddUr-QNt_OWZz9FaXR1IbGoEZOSxn5MmDJR7iSGbsfE3HOHOXutP6fb97jCWAsl6s1AMqjDjd5h4OGhp4tP_gnmLna3Wh-aNHbKSmQNlh1oWxPL5C_oKVltNhjBwSel86qxP4SnLKgIowbRiZnF6p76I2JJYdtGXsXBQFz6HnkLkHZdVNCRkuJWTR4Leug9vOMrek7y3tmAcL1SmCumiGLsorN3wK43tAvRbabm5RA3v13p9P9BjPWCDIgJtSkdnEkWsImNNEGP99nE5BTCyggnpFsWZ54XutBZ3EfNPQvKlMgrOe_HmiuurmaD-Hd0JBuJZ3Z6k4H_BNimYIU2BfQrJMUDSDtuY&__tn__=%2ANK-R']#quanaobigsize[/URL]
 

Attachments

Top