What's new

Hành Trình Tuổi 24 #toibutpha

phamtuan

Phượt tử
" Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui "
13 ngày Tôi đã đi và cảm nhận cuộc sống theo cái riêng của mình . Tôi đã có những cảm xúc khác nhau khi mà những mảnh đất Tôi đi qua đều có 1 câu chuyện để lại trong Tôi.

 
Last edited: